สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่สมุดภาพอินโทรอินโฟกราฟฟิค กฎหมาย Law infographic ของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดได้เรียนรู้และเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ การดำเนินคดีและความผิดอาญา กฎหมายในชีวิตประจำวันและกฎหมายทั่วไป ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.oja.go.th/TH/lawinfographics
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา