กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดทำร่างอนุบัญญัติที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดติดต่อ พ.ศ.2558 จำนวน 25 ฉบับ บัดนนี้ได้มีอนุบัญญัติที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฏหมายแล้วจำนวน 13 ฉบับ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://thaigcd.ddc.moph.go.th/2016/pages/view/105
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา