ประชุมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน