ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทำคะแนนประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทำคะแนนประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้วที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายสถานศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยจะประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน