วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประชาคมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 , นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว, ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม และมีนายนัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
//
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

 

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา