วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนจากโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมประชุม 17 คน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายนงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา