ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชาประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน เพื่อหารือข้อราชการการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และพิจารณาคำขอโยกย้าย รวมไปถึงการพิจารณาขั้นเงินเดือนและการเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน