ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน และมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม ในการนี้ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ นำเสนอรายงานการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดสระแก้ว ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อร่วมหาแนวทางในการ แก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา ในจังหวัดสระแก้วต่อไป


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา