วันที่ 24 เมษายน 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ อาทิ การเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การโยกย้ายข้าราชการ และอื่นๆ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา