วันที่ 21 ธันวาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเสนาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูนสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีนาย ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นเลขานุการ

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา