เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายบรรลุ ดารา อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้ร่วมเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. นโยบายด้านการจัดการศึกษาองกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562
2. การขับเคลื่อนภาระงานผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปีงบประมาณ 2562
3.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1
ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
4. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2562
5. ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ (งบบูรณาการ)

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา