สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว(2) โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาร่วมจัดทำแนวทาง ดังนี้

1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
4) วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
5) วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
6) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
7) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา