นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นปรธานการประชุมคณะกรรมการการประกวดขบวนแห่พิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมและกำแหนดแนวทางการให้คะแนนขบวนแห่ของแต่ละอำเภอเพื่อให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีผู้แทนจากสำนักงานวัฒน์ธรรมจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ,เขต2 และสพม.เขต 7 เข้าร่วมประชุม ชมภาพทั้งหมด

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา