วันที่ 2 มกราคม 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการในสังกัด ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 การจัดงานวันครูในวันที่ 16 มกราคม 2562 และการรับสมัครคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาปีพ.ศ 2552 พร้อมทั้งได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา