ประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 24 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ขอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ซึ่งการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 นี้ จะดำเนินการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว โดยมีคณะักรรมการดำเนินการจัดงานเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน

รุ่งตะวัน โรตนธรธราวัฒน์ รายงาน