วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวาระครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน
โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือจัดงานเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวทุกจังหวัดและทุกอำเภอ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีระดับจังหวัด และนายอำเภอเป็นประธานในพิธีระดับอำเภอ สำหรับสถานศึกษาใดที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในระดับจังหวัดและระดับอำเภอได้ ให้จัดกิจกรรมในสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี
ในส่วนของสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้วใได้กำหนดสถานที่ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑. อำเภอเมืองสระแก้ว จัดที่โรงเรียนสระแก้ว
๒. อำเภอเขาฉกรรจ์ จัดพิธีที่โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
๓. อำเภอวังน้ำเย็น จัดพิธีที่โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
๔. อำเภอวังสมบูรณ์ จัดพิธีที่โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
๕. อำเภอคลองหาด จัดพิธีที่โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
๖. อำเภอวัฒนานคร จัดพิธีที่โรงเรียนวัฒนานคร
๗. อำเภออรัญประเทศ จัดพิธีที่โรงเรียนศรีอรัญโญทัย
๘. อำเภอโคกสูง จัดพิธีที่โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
๙. อำเภอตาพระยา จัดพิธีที่โรงเรียนตาพระยา

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา