ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุ

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อให้การสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นแนวทางปฏิบัติที่ตรงกัน
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน