วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว นิติกร และผู้อำนวยการหน่วยตรวจอบภายใน สังกัดศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว, สพป.สระแก้ว เขต 1 / เขต 2 และ สพม.เขต 7 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบการแก้ปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และการปฏิบัติตามมาตรการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีพลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยมีคณะร่วมประชุม ประกอบด้วย
1.นายไพศาล ประทุมชาติ
2.นายพัฒนพงศ์ สุขโกศา
3.นางปาริชาติ ทัพภะสุต
4.นายสาโรช บุตรเนียร
5.ร.ท.หญิงพาฝัน นันทะยาน
6.ร.ต.ธนัตร์ คันธวงศ์
7.จ.ส.อ.หญิง ชญาณิสา บูรณพงศ์
8.ส.ท.วร ยะแสง

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา