ประชุมเพื่อเตรียมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ 2564

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ 2564 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้การรับสมัครสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธิ์โปร่งใส และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าสมัครในครั้งนี้ ซึ่งจะเริ่มรับสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ช่องทางเดียวเท่านั้น สมัครสอบได้ที่ http://obec64.thaijobjob.com
 
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน