วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้้งบุคคลเข้าราชการเป็นข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเปิดรับสมัครทั้งสิ้นจำนวน 53 อัตรา (18สาขาวิชา)
ได้แก่
คณิตศาสตร์ (4)
การศึกษาปฐมวัย (4)
พลศึกษา (1)
คอมพิวเตอร์ (1)
การประถมศึกษา (1)
เกษตร (1)
ดนตรีศึกษา (1)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (2)
ศิลปศึกษา (1)
ดนตรีไทย (1)
ภาษาอังกฤษ (6)
สังคมศึกษา (6)
ทัศนศิลป์ (1)
ภาษาไทย (17)
บรรณารักษ์ (1)
นาฏศิลป์ (2)
ชีววิทยา (2)
วัดผลและประเมินผลการศึกษา (1)
โดยมีกำหนดการดังนี้
1. รับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป. สระแก้ว เขต 1
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
3. สอบข้อเขียน – ภาค ก วันที่ 18 สิงหาคม 2561 – ภาค ข วันที่ 19 สิงหาคม 2561
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 27 สิงหาคม 2561 สัมภาษณ์ (ภาค ค)
5. สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) วันที่ 1 กันยายน 2561
6. ประกาศผลการสอบแข่งขัน วันที่ 6 กันยายน 2561


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา