ประชุมโครงการจังหวัดสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคคลบาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.30 น. นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมโครงการจังหวัดสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคคลบาท  ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

 

 

 

ชมภาพข่าวด้านล่าง