วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วดำเนินการจัดการประชุมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2562 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม กว่า 20 คน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว