วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วและนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในบัญชีอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, พิจารณาอนุมัติผลการประเมินผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ, การพิจารณาคำขอย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, พิจารณารับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งคณะบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 (2), การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2560 และขออนุมัติประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา