นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2562 เพื่อร่วมประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการพิจารณาเรื่องวิทยะฐานะและการโยกย้าย ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายนัฏฐชัย นำพูนสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา