ประชุม กศจ.สระแก้ว

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๓๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (กศจ.) เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว