ประชุม กศจ.สระแก้ว

วันที่ 17 เมษายน 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อประชุมข้อราชการ การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนวิทยฐานะ และการโยกย้ายของข้าราชการในจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน