พิจารณาประเมินศักยภาพผู้บริหารที่มีความประสงค์ขอย้ายสถานศึกษาโดยการประเมินวิสัยทัศน์

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิจารณาประเมินศักยภาพผู้บริหารที่มีความประสงค์ขอย้ายสถานศึกษา พร้อมทั้งประเมินวิสัยทัศน์ ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีผู้บริหารที่ยื่นคำร้องขอย้ายสถานศึกษาจำนวน 33 คน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

สอบถามได้ค่ะ