พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 18:00 น นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน
รุ่งตะวัน โรจนรธธราวัฒน์ รายงาน