วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในนามของผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี ได้กล่าวรายงานต่อนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว ในพิธีถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตามประเพณีปฏิบัติจะมีลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดีรวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย สถานศึกษา และสถานที่ต่างๆ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีขึ้นโดยมีหน่วยงานและสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวน 12 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนสระแก้ว
2. โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
3. โรงเรียนบ้านเขามะกา
4. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
5. โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
6. โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
7. วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
8. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสระแก้ว
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสระแก้ว
10. โรงเรียนวัดพวงนิมิต
11. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
12. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
รวมผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ร่วมประกอบพิธี จำนวน 50 คน ลูกเสือและเนตรนารี จำนวน 600 คน การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านท่าเกษมพิทยา รวมทั้งโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว กองลูกเสือสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว และกองลูกเสือสังกัดสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว ในการจัดเตรียมสถานที่และส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีเข้า ร่วมพิธี จากนั้นประธานในพิธีได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ที่มีอุปการะคุณในการดำเนินการครั้งนี้
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา