วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดร. ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน และมีข้าราชการทุกภาคส่วน เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก
จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ซึ่งมีข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย จากสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งสิ้น 45 คน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา