วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีข้าราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมพิธี
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

 

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา