วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 06:00 น. นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จากนั้นในเวลา 09:00 น.ได้นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
///
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา