วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นางศิริลักษณ์ ห้องทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นางสาวอรนุช นิสังกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) โดยได้ร่วมถวายพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีทุกส่วนราชการในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมพิธี
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา