พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน