ภาพกิจกรรม บุคลากร ศธจ.สระแก้ว ร่วมกับ ม.ราชภัฏวไลอลงกรณ์สระแก้ว เป็นวิทยากร

๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาราชภัฏวไลอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ร่วมกับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นคณะวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ ..๒๕๖๕๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๕นำโดย ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาราชภัฏวไลอลงกรณ์ฯ สระแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

นายประธาน ทวีผล (ผอ.สพม.สระแก้ว) เข้าร่วมรับฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ ..๒๕๖๕๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๕