มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 21 กันยายน 2554 นางสาวกมลวรรณ กลั่นกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัด นำข้าราชการในสังกัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยช่วงเช้าได้มอบให้นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จำนวน 11 ทุน ภาคบ่ายมอบให้นักเรียนในโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนดินแดงตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วจำนวน 10 ทุนและมอบทุนให้แก่นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จำนวน 11 ทุน