วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบทุนการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านซับมะนาว และโรงเรียนบ้านเขาจาน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข่าวที่ผ่านมา