วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบทุนการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวังศรีทอง โรงเรียนวัดเกศแก้ว และโรงเรียนอนุบาลบ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข่าวที่ผ่านมา