วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหน้ากากอนามัย ที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทย ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 และเขต 2 เป็นผู้รับมอบ
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว