มอบหมายหน้าที่การดำเนินงานจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๒๙๗๒/๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายหน้าที่การดำเนินงานจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่งในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖