มาตรการประหยัดกระดาษ

ศึกษาวิธีการเก็บเอกสารเพื่อประหยัดกระดาษ ตามมาตรการประหยัดกระดาษของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามลิงค์ที่แนบมานี้
https://drive.google.com/file/d/1bFZtoCsqRSgnbJkK_E6DgCDKVgM4hcR-/view?usp=drivesdk

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน