มาตรการเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด กรณีได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19

มาตรการเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด กรณีได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19
1. สหกรณ์จัดสวัสดิการในการนอนพักรักษาตัวคืนละ 300.-บาท
ได้ถึง 14 คืนติดต่อกัน และให้รับเงินช่วยเหลือ 10,000.- บาท
2. พักส่งเงินหุ้นรายเดือนตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563
แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2563 เท่านั้น
2.1 แจ้งผ่านระบบแบบสอบถามออนไลน์ (google form)
2.2แจ้งผ่าน เพจ Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด ทาง Messenger
2.3แจ้งผ่าน Line : ID sakaeotc99
2.4แจ้งโทรศัพท์ หมายเลข 0-3724-1523 , 0-3724-2715
2.5 มือถือ 08-4868-3739 ,08-7144-6912 ,08-0096-4147 ,08-1589-4379
ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์

ลิงค์แจ้งความประสงค์
https://docs.google.com/forms/d/1zQ5YK7MT_Kn654QELRHB7cYQkjCGu35KSsN8l9hV7Tw/edit