รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี

เนื่องในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี สากล ดร.นัณศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕