วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการและประชุมเพื่อรับการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการตรวจราชการเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการศึกษา

จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ออกตรวจเยี่ยมณ ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) สพป.สระแก้วเขต 1 และ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) สพม.สระแก้ว ..

โดยมี ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว.และศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และผู้แทนจากต้นสังกัดของโรงเรียนที้งสองแห่งเข้าร่วมการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย

 

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา