วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการได้อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา