รับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าพบ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เพื่อรับนโยบาย และหารือข้อราชการในภารกิจที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรับรอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว