ด่วน ! ผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ขอเชิญสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
…สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วจำนวน 1 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
(คลิก)
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา