รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม 2563 และสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามลิงค์นี้
http://test.ipst.ac.th