โครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 3 ภาษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมฝึกทักษะภาษา 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษากัมพูชา ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2560- 28 เมษายน 2561 รวม 17 ครั้ง รับนักเรียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 900 คน (ศูนย์การเรียนรู้ละ 100 คน) ในโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ 9 แห่ง ใน 9 อำเภอของจังหวัดสระแก้ว

โครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 3 ภาษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมฝึกทักษะภาษา 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษากัมพูชา ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2560- 28 เมษายน 2561 รวม 17 ครั้ง รับนักเรียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 900 คน (ศูนย์การเรียนรู้ละ 100 คน) ในโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ 9 แห่ง ใน 9 อำเภอของจังหวัดสระแก้ว ได้แก่

1. อ.เมืองสระแก้ว ณ ศูนย์การจัดกิจกรรมโรงเรียนสระแก้ว (Eng/China)

2.อ.เขาฉกรรจ์ ณ ศูนย์การจัดกิจกรรมโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม(Eng/China)

3 อ.วังน้ำเย็น ณ ศูนย์การจัดกิจกรรมโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม(Eng/China)

4.อ.วังสมบูรณ์ ณ ศูนย์การจัดกิจกรรมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม(Eng/China)

5.อ.คลองหาด ณ ศูนย์การจัดกิจกรรมโีรงเรียนคลองหาดพิทยาคม(Eng/Cambodia)

6.อ.วัฒนานคร ณ ศูนย์การจัดกิจกรรมโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก(Eng/Cambodia)

7. อ.อรัญประเทศ ณ ศูนย์การจัดกิจกรรมโรงเรียนอรัญประเทศ (Eng/Cambodia)

8. อ.โคกสูง ณ ศูนย์การจัดกิจกรรมโรงเรียนทัพพระยาพิทยา(Eng/China)

9.อ.ตาพระยา ณ ศูนญ์การจัดกิจกรรมโรงเรียนตาพระยา (Eng/China)

ดาวโหลดใบสมัคร

สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้กรอกข้อมูล

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา