รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ

รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจชั้น ๕ ชั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ ประจำจังหวัดสระแก้ว